Steun ons en help Nederland vooruit

Hafid Boutahar (Fractievoorzitter)

Fractievoorzitter

Ik stel me graag even voor. Mijn naam is Hafid Boutahar en samen met mijn vrouw Nadia en onze drie kinderen woon ik in Crosestein (Zeist-West). Sinds 2014 zit ik als vice-fractievoorzitter voor D66 Zeist in de gemeenteraad. Mijn aandachtsgebieden zijn: zorg, welzijn, minimabeleid, onderwijs en cultuur. Naast het raadslidmaatschap ben ik werkzaam als manager bij een bank.

De afgelopen jaren heb ik mij voor de gemeenschap in Zeist op verschillende terreinen hard kunnen maken. Waar ik trots op ben is de extra aandacht voor de kwetsbare mensen in onze gemeente door bijvoorbeeld verhoging van de inkomensgrenzen van het minimabeleid. Maar ook door extra aandacht te vragen voor sport door realisatie van beweegvriendelijke omgeving en de extra aandacht die uitgaat naar onze sporters en vrijwilligers door middel van een sportgala.

Voor de volgende periode wil ik me onder andere hard maken voor:

  • Een brede benadering van duurzaamheid, denk hierbij aan verduurzaming van woningen tot aan hoe om te gaan met voedselverspilling.
  • Betere zorgverlening voor iedereen met aandacht voor kwetsbare mensen in onze gemeente.
  • Een bruisende gemeente zowel economisch als cultureel.

Ik heb er veel zin in om mij als raadslid te gaan inzetten voor meer duurzaamheid en een gemeente waar iedereen gelijke kansen krijgt!

Meer van Hafid Boutahar (Fractievoorzitter)