Steun ons en help Nederland vooruit

Michiel Daggert (buitengewoon raadslid)

buitengewoon raadslid

‘Sport maakt de gemeente gezond, vitaal, hecht en duurzaam!’

‘Zeist is een prachtplek om te wonen, dit wil ik zo houden voor de huidige en toekomstige generaties’

De wereld veranderd en dit is ook merkbaar in onze gemeente, dit biedt uitdaging en kansen. Denk aan wegtrekkende bedrijven, een toenemende vergrijzing en ook op lokaal niveau; de verandering van het klimaat. Op deze en vele andere thema’s moet de gemeente inspelen.  Een taak voor D66, een taak voor mij!

In de gemeente wil extra aandacht geven aan de thema’s sport, ondernemen en duurzaamheid! Speciale aandacht gaat van mij uit naar sport. Sport verbind, is duurzaam en maakt en houdt gezond! Door betere vitaliteit draagt sporten bij aan lagere zorgkosten en een leefbare gemeente. Sporten is ook fietsen: duurzaam en gezond vervoer bij uitstek! De gemeente moet hier dan ook extra op inzetten in onze groene gemeente.

Voor mij is belangrijk dat:

Inzetten op recreatie in het groen. Zoals het bizon veld en faciliteiten in de bossen!
Het aantal sportfaciliteiten behoud en uitbreidt.
Inzet op meer beweging voor ouderen, vaker en makkelijker de deur uit.

Daarnaast moet de gemeente goed begaanbaar zijn voor fietsers en voetgangers, denk hierbij aan:

Fietsers en voetgangers altijd voorrang in het centrum (autoluw).
Betere stoepen en fietspaden die uitnodigen om te gebruiken.
Groen dat uitnodigt om te bezoeken.

Mij volgen?

Facebook: https://www.facebook.com/MDAGGERTD66ZEIST/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michieldaggert/