Steun ons en help Nederland vooruit

Lijsttrekkersverkiezing GR2022

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

D66 Zeist is daarom op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor de lijst, te beginnen met de lijsttrekker.

 

 

Je kan je vanaf 7 april 2021, tot uiterlijk 10 mei 2021, 13.00 uur als kandidaat-lijsttrekker aanmelden bij de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC).

Het door de afdelingsvergadering van 3 maart 2021 vastgestelde profiel voor de functie van lijsttrekker vind je HIER

Wijze van aanmelden en voorwaarden

 • Aanmelden doe je via het kandidaatstellingsformulier hieronder. In dit formulier zijn ook een toelichting, de voorwaarden voor kandidaatstelling, verdere instructies en enkele spelregels opgenomen. Enkele belangrijke voorwaarden
 • Op 9 mei 2021 (datum van de sluiting van de kandidaatstelling periode) moet je minimaal 6 maanden lid van D66 zijn
 • Op 9 mei 2021 heb je aan je contributieverplichtingen voldaan.
 • Je bent niet tegelijkertijd lid bent van een andere politieke partij
 • Je kunt bij jouw kandidaatstelling minimaal 10 ondersteunende verklaringen (door middel van naam/lidnummer/handtekening) van stemgerechtigde leden overleggen.

Ondersteuningsverklaringen

Deze ondersteunende verklaringen kunnen op twee manieren worden voorgelegd:

 1. De eerste optie is door het versturen van een mail door de ondersteuner zelf naar de AVC. Deze mail bevat voornaam, achternaam, lidnummer en woonplaats van de ondersteuner. Ook wordt in deze mail de naam van de te ondersteunen kandidaat-lijstrekker vermeld. De AVC zal de ontvangst van deze mail bevestigen aan de ondersteuner.
 2. De tweede optie is voor de kandidaat-lijsttrekker om bij de kandidaatstellingen de ondersteuningen mee te sturen. Het spreekt voor zich dat er minimaal 10 unieke ondersteuningen moeten worden ingediend. Het formulier voor ondersteuningsverklaringen vind je hieronder

Formulieren

Of laat ondersteuner een mail sturen naar avc2022@d66zeist.nl met voornaam, achternaam, lidnummer, woonplaats en naam kandidaat die ondersteund wordt.

Het ingevulde kandidaatstellingsformulier kan worden verzonden naar avc2022@d66zeist.nl
óf hardcopy worden ingeleverd (Tulpstraat 9, 3702VA, Zeist).

Let op: Hierbij dient ook een kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd (goed leesbaar, voor- en achterkant, geldig tot en met maart 2022). Ook verzoeken wij kandidaten minimaal één digitale (pas)foto beschikbaar te stellen die mag worden gebruikt voor communicatiedoeleinden, dit is niet verplicht.

Procedure

De AVC zal de kandidaatstelling bevestiging en eventuele onvolkomenheden binnen 48 uur terugkoppelen. Ontvang je na jouw aanmelding geen bevestiging, neem dan contact op met de AVC.

Binnen 48 uur ná sluiting van de kandidaatstelling (10 mei 2021) heeft de AVC zitting en zal de formele acceptatie van de kandidatuur plaatsvinden. Zo snel als mogelijk, binnen 48 uur na sluiting, worden de namen van de kandidaat of kandidaten gepubliceerd op de afdelingswebsite. De kandidaat of kandidaten worden in de gelegenheid gesteld om zich op 19 óf 20 mei op een ledenbijeenkomst te presenteren. Hierover volgt meer informatie vanuit het bestuur.

Verkiezing van de lijsttrekker

De verkiezing van de lijsttrekker geschiedt, conform het besluit van de ledenvergadering van 3 maart 2021, door middel van e-voting. De verkiezing start op 21 mei 2021 en sluit op 31 mei 2021 21:00 uur. Alle leden die op 21 mei, 9.00 uur stemgerechtigd zijn, ontvangen te zijner tijd een uitnodiging voor het uitbrengen van een stem en een digitaal stembiljet. De uitslag van de verkiezing wordt zo snel als mogelijk, binnen 48 na sluiting, bekend gemaakt.

Belangrijke data op korte termijn zijn:

 • 10 mei 2021, 13.00 uur – deadline insturen volledige kandidaatstelling
 • 12 mei 13:00 uiterlijk – kandidaten zijn bekend gemaakt via afdelingswebsite
 • 19 of 20 mei 2021 – ledenbijeenkomst met de kandidatenpresentatie (info volgt)
 • 21 mei 2021, – opening interne verkiezing
 • 31 mei 2021, 21.00 uur – sluiting interne verkiezing
 • 1 juni 13:00 – bekendmaking uitslag lijsttrekkersverkiezing

Jouw gegevens

Jouw kandidaatstellingsformulier is inzichtelijk voor de leden van de AVC en de leden van de Lijstadviescommissie (LAC). Het bestuur kan tussentijds op de hoogte worden gesteld van de leden die zich hebben gekandideerd.

Kandidaatstellingsformulieren worden gearchiveerd door de AVC indien je daadwerkelijk op de kandidatenlijst komt te staan. De AVC houdt de formulieren in archief totdat de zittingsperiode voorbij is. Daarna worden de kandidaatstellingsformulieren verwijderd. Kom je niet op de kandidatenlijst, dan verwijdert de AVC jouw kandidaatstellingsformulier.

Je kunt tussentijds altijd jouw kandidaatstellingsformulier opvragen bij de AVC via avc2022@d66zeist.nl.

Kandidaatstellingsformulier

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de positie van lijsttrekker. De gegevens met een * worden in het kandidatenhandboek opgenomen (met uitzondering van de adresgegevens). De overige gegevens worden niet opgenomen.

 • Als je dit kandidaatstellingsformulier invult, verklaar je:
  op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen;
 • voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan. Indien niet aan deze termijn kan worden voldaan, moet uiterlijk 10 werkdagen voor sluiting van de kandidaatstelling dispensatie worden aangevraagd bij het Landelijk Bestuur via bestuur@d66.nl;
 • niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2);
 • bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij;
 • bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen;
 • geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B);
 • uitvoering te zullen geven aan de afdracht regeling politieke vertegenwoordigers (artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement);
  akkoord te zijn dat de met * gemarkeerde gegevens worden opgenomen in het kandidatenhandboek ten behoeve van de interne verkiezingen;

Tot slot

Stel je jezelf kandidaat voor het lijsttrekkerschap en word je niet tot lijsttrekker gekozen, dan ben je NIET automatisch kandidaat voor één van de overige plekken op de lijst. Je moet je hiervoor dan opnieuw kandideren. De kandidaatstelling voor de overige kandidaten op de lijst (dus niet als lijsttrekker) opent vanaf 13 mei en eindigt op 14 juni 2021.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Afdelingsverkiezingscommissie of met het bestuur van de afdeling.

De AVC bestaat uit:

 • Ruben Pattiasina
 • Ander de Keijzer
 • Arnoud van der Pol

Laatst gewijzigd op 7 april 2021