Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene ledenvergadering

Maandag 22 januari 2018 in Zeist

Maandagavond 22 januari de eerste afdelingsvergadering. Aanvang: 20.00, Inloop vanaf 19.30 uur. Plaats Gemeentehuis. De agenda: Opening, notulen vorige vergadering en vaststelling agenda Graag uw opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering voorafgaand aan ...

Maandagavond 22 januari de eerste afdelingsvergadering. Aanvang: 20.00, Inloop vanaf 19.30 uur. Plaats Gemeentehuis. De agenda:

  • Opening, notulen vorige vergadering en vaststelling agenda
    • Graag uw opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering voorafgaand aan de vergadering sturen aan info@d66zeist.nl
  • Mededelingen
  • Begroting 2018, zie
  • Instelling wethoudersadviescommissie
  • Vaststellen profiel wethouder
  • Uit de fractie
  • Rondvraag
  • Sluiting

22 januari

20:00