Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 oktober 2021

D66 roept het college op meer ambitie te tonen in begroting 2022

Tijdens de bespreking van de begroting 2022 op 26 oktober jl. heeft fractievoorzitter Hafid Boutahar het college opgeroepen meer ambitie te tonen in de begroting voor volgend jaar. “Leer van de crisis door in te zetten om concreet beleid gericht op zorg, sport, bestuur en klimaat. Bevries deze zaken niet maar zoek de middelen in de onvoldoende uitgewerkte innovatiebudgetten. We roepen het college op om hiermee welwillig mee aan de slag te gaan.”

Onderstaand de tekst die Hafid heeft uitgesproken:

Voorzitter,

De Covid-crisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Het heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar wij zijn als individu en als samenleving. Het heeft ons duidelijke lessen
geleerd. Lessen over hoe belangrijk zorg, gezondheid, vitaliteit voor ons zijn als ook lessen hoe belangrijk het is om tijdens een crisis er voor elkaar te zijn. Een vitale gemeenschap, ook financieel vitaal, is daarbij belangrijk.
Ook blijft het belangrijk dat we aandacht en extra ondersteuning hebben voor alle groepen die het tijdens coronatijd moeilijk hebben gehad en nog steeds hebben. Denk hierbij aan de cultuursector, ondernemers, tal van verenigingen en ook informele vrijwilligers partijen. Partijen die allemaal een essentiële bijdrage leveren aan goed leven in Zeist

En voorzitter, ook om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden, want die is echt niet minder geworden, hebben we een vitale gemeenschap broodnodig. Dit is daarom een tijd van concrete
actie, geen tijd om beleid te bevriezen. Maar juist dit laatste zie ik gebeuren in deze begroting, er blijft te veel liggen, in deze ambitie-loze begroting. Dat dit college er nu voor kiest om zaken te
parkeren tot na de aankomende verkiezingen snap ik niet.

Voorzitter, het is voor D66 onbegrijpelijk dat we gerichte beleid in het sociale domein bevriezen als de subsidie voor Samen Oplopen, de samenwerking met huisartsen om het vervolgens in Social
balans weer beschikbaar te stellen voor plannen die nog gemaakt moeten worden. Nu wordt concreet, noodzakelijk, beleid bevroren om beleid waar nog geen grondslag voor is, het innovatiebudget, mogelijk te maken. Waarom gebruiken we niet een deel van het transformatiebudget om belangrijke zaken die niet kunnen wachten alsnog uit te voeren? Laten we juist van deze crisis leren en daarin ambitie tonen en dat vooral met elkaar doen. Zoals we dat ook tijdens deze crisis hebben gedaan, bijvoorbeeld via de Zeister steunpakketten en via het IAC.

Wij vinden dat deze ambitie zich moet richten op de volgende zaken:

 1. Leefbare wijken van en met burgers
  Het is mooi om te zien hoeveel van de IAC voorstellen worden uitgevoerd in deze begroting. Het IACproces heeft hiermee weer eens aangetoond hoe serieus en deskundig onze inwoners kunnen en willen meedenken over de toekomst van Zeist. We kunnen die kracht en bereidheid nog veel meer benutten door daar waar mensen in hun wijk en buurt bereid zijn eigenaarschap te tonen voor zaken die de wijk en buurt aangaan, dat ook te honoreren. Zoek dan ook de samenwerking en toon daar leiderschap en ambitie.
  Er lopen ontwikkelingen zoals Vollenhove Vooruit die D66 van harte steunt. Echter zijn we er daarmee nog niet. Er zijn meer plekken in Zeist die evenzeer die mate van aandacht vergen, en we moeten ook die laten zien dat we hen niet achter stellen of vergeten.
  Onderhoudsplannen lopen achter; alle termijnen, en bedreigen de leefbaarheid. Zorg dat dit op orde komt én ga verder dan dat. Betrek de inwoners om te werken aan hun vitale wijk, niet alleen vanuit welbevinden maar ook om daarmee bij te dragen aan klimaat adaptatie, voorkomen van hittestress, vergroening van het dorp, gezelligheid etc. Bevries geen plannen maar zet hier juist op in.
 2. Cultuurbeleid
  We zien heel veel accent op de instituties rond cultuur en wij zien de noodzaak/belang daartoe. Maar het brede netwerk van amateurkunst beoefening in Zeist in kleine en grote groepen en
  gezelschappen, is ook een grote kracht voor de cultuurontwikkeling en moet kunnen blijven rekenen op de steun van de gemeente.
 3. Onderwijshuisvesting
  De ambitie “goed onderhouden scholen” is voor de komende jaren voor D66 onvoldoende. Wij willen scholen die een rijke schooldag mogelijk maken; brede scholen samen met peuteropvang en voor- en vroegschoolse opvang in frisse, gezonde en duurzame schoolgebouwen en daarvoor moet de ambitie echt omhoog.
 4. Binnensport
  De ambitie “binnensport accommodaties OP ORDE” is voor D66 echt te weinig. Onze kinderen verdienen niet alleen goede, gezonde en duurzame scholen maar ook binnensport accommodaties die van goede kwaliteit en duurzaam zijn. De lat moet omhoog. Los structurele tekorten dan ook op en blijf het Masterplan binnensport ontwikkelen.
 5. Mobiliteit
  Er wordt bij de ambities steeds meer ingezet op de fiets. De fiets draagt bij aan gezondheid, leefbaarheid en de toekomst van Zeist. Hier moeten we meer op blijven inzetten; het doel: Zeist
  fietsstad. Investeren in fietslaadpalen, naast die voor auto’s, op zonne-energie bij broodnodige fietsparkeerplekken, kunnen al een goed voorbeeld geven.
 6. Klimaat
  Het klimaat is de crisis waar we de samenleving hard bij nodig hebben. We moeten echt meer doen dan nu om op koers te blijven. Er zijn nog altijd vele daken – zowel van huizen als kantoren – leeg van zonnepanelen, en met name eigen woningbezitters met mindere leencapaciteit moeten door de gemeente worden verleid en geholpen te investeren in verduurzaming en isolatie. Ook moeten we juist inzetten op laadpalen voor elektrische auto’s, wetende dat er hier meer elektrische auto’s in Zeist zullen rondrijden en ook in dit kader is het inzetten op klimaatadaptatie en biodiversiteit een must.