Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 oktober 2021

In gesprek met Wieke Paulusma over participatie inwoners Zeist

Steeds vaker nemen mensen zelf het initiatief om samen een probleem op te pakken. Denk aan het realiseren van meer groen of speelruimten in een wijk, het gezamenlijk inkopen van zorg of duurzame energie. Door corona zagen we ook nieuwe vormen van burgerparticipatie ontstaan, waarbij buurtbewoners via WhatsApp contact legden en elkaar te hulp schoten.

Bekijk hier de video

Prachtig, maar krijgen mensen wel voldoende mogelijkheden voor eigen zeggenschap? Regelmatig horen we dat de politiek onvoldoende luistert. Wat vraagt het eigenlijk van de politiek om inwoners écht zeggenschap te geven over hun buurt of wijk? En wat als bewoners niet op een lijn zitten?

Op woensdag 13 oktober om 19.30 uur gaan we hierover digitaal in gesprek met D66-Tweede Kamerlid Wieke Paulusma. Wieke heeft in haar tijd als raadslid in Groningen als eerste in Nederland de coöperatieve wijkraad opgezet. Dit initiatief werd in 2019 beloond met de Innovation in Politics Award, een Europese prijs voor democratische vernieuwing.

Deze avond wordt begeleid door Dick van Ginkel, D66-raadslid in Zeist en Angèle Welting, kandidaat raadslid. Aanmelden via info@d66zeist.nl.