Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 juni 2021

Kadernota 2022: Terug naar wat vet op de botten, maar wel op de goede plaats.

Fractievoorzitter Hafid Boutahar sprak vandaag bijgaande tekst uit bij de bespreking van de Kadernota 2022. De bijeenkomst in de gemeenteraad was live te zien via YouTube.

Voorzitter;
Onze gemeente heeft een forse financiƫle opgave. Dit is veroorzaakt door de tekorten in de uitvoering van de zorgtaken, maar ook zeker door de gevolgen van de coronacrisis. Vanuit onze gemeenteorganisatie wordt er hard gewerkt om straks een sluitende begroting te krijgen. In deze kadernota wordt ook duidelijk dat alle lucht nu wel bijna uit de begroting is. Voor D66 is het belangrijk dat de bezuinigingen de kwetsbaren in de samenleving niet raken. En dat lijkt in deze kadernota te lukken.
Maar er zijn wel zorgen om bijvoorbeeld de WMO en jeugdzorg waar veel tekorten gaan ontstaan en waar ook een bezuinigingstaakstelling staat geboekt. We zijn daarom blij met de toezegging van het college om de raad zo goed als mogelijk mee te nemen in de keuzes die de komende tijd gemaakt moeten worden.

IAC voorstellen

Nog geen jaar geleden waren we aan het brainstormen over hoe we de samenleving zo goed mogelijk kunnen betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden om de financiƫle tekorten op te lossen. Het is daarom fantastisch om te zien dat in een zeer korte termijn een
inwonersadviescommissie aan de slag is gegaan en met voorstellen is gekomen. We willen daarom via deze weg het IAC bedanken voor hun hulp en complimenteren voor de voorstellen die ze gedaan hebben.

Fractievoorzitter Hafid Boutahar bij de bespreking van de Kadernota 2022 in de gemeenteraad in Zeist op 29 juni 2021 (foto: Dick van Ginkel)

Het resultaat van deze voorstellen is ook duidelijk terug te zien bij de keuzes die het college heeft gemaakt. Maar er zijn ook zorgen geuit n.a.v. de hoorzittingen van twee weken geleden. Een van de zorgen had bijvoorbeeld betrekking op de GFT ophaal frequentie die verlaagd zou worden. Wij roepen daarom het college op om bij de uitwerking van de voorstellen rekening te houden met de zorgen die door onze inwoners geuit zijn. Ook vanuit D66 hebben wij onze vraagtekens bij een aantal voorstellen, echter vinden wij het niet gepast als nu alle partijen alsnog gaan strepen en aanvullen, vandaar dat we in deze fase het college de ruimte willen geven om aan de slag te gaan met de voorstellen, en hiermee doen we ook recht aan de gevraagde voorstellen van de IAC. We wensen het college heel veel succes met de verdere uitwerking hiervan.

Stabiliteitscriteria

Na heel wat moties en debatten waarin de stabiliteitscriteria een onderwerp waren van gesprek, zijn we blij met wat er nu op tafel ligt, want dit gaat ons helpen in control te blijven en te acteren waar nodig. Maar naast het managen van deze cijfers moet er ook geacteerd worden. Wat D66 betreft is het nu ook tijd om de mogelijkheden en de onmogelijkheden voor de langere termijn van Zeist uit te werken en bij voorkeur voor de verkiezingen van maart 2022, zodat de politiek en het toekomstige college er na de verkiezingen meteen mee aan de slag kan gaan. We horen daarom graag of het college hiervoor open staat. Conclusie; D66 kan instemmen met deze kadernota en de stabiliteitscriteria. Ook de voorstellen van het IAC ondersteunen wij, met de kanttekening dat we onze bedenking hebben over een aantal voorstellen.