Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 maart 2021

D66 Zeist dient motie in om gelijke kansen voor kinderen af te dwingen

Kinderen mogen volgens de wet pas bij een leeftijd van 3 jaar worden ingeschreven. Uit onze enquête blijkt dat veel ouders hun kinderen al aanzienlijk eerder inschrijven, soms zelfs al vlak na de geboorte, en dat scholen hiermee instemmen. Eerder onderzoek uit Utrecht toonde al aan dat vooral hoogopgeleide ouders hun kinderen vroeger inschrijven. Hierdoor is er sprake van kansenongelijkheid. Immers, populaire en goed scorende scholen kunnen al vol zitten, voordat ouders hun kind eigenlijk zouden mogen inschrijven.

Onze raadsleden Sietske Bunge en Jeroen van Den Heuvel, de initiatiefnemers van de enquête, hebben daarom het college in een motie opgeroepen om samen met de scholen te kijken naar een oplossing voor dit probleem. Gedacht kan worden aan een centraal inschrijfsysteem, waar inmiddels meerdere gemeenten mee werken.  De motie wordt 23 maart a.s. behandeld in de gemeenteraad.

Uit de enquête blijkt dat van de ouders die gereageerd hebben:
● ruim 43% van mening is dat kinderen in Zeist geen gelijke of eerlijke kans hebben bij aanmelden/toelating op een basisschool;
● bijna 30% van mening is dat zijn/haar kind geen gelijke kans hebben gehad bij inschrijving en toelating op de basisschool;
● meer dan 75% hun oudste kind inschrijft ruim vóór de leeftijd waarop dit wettelijk mag en scholen deze inschrijving toestaan (40% schrijft zelfs binnen enkele weken/maanden na geboorte in);
● ongeveer de helft hun oudste kind op 1 basisschool inschrijft, maar toch ook 46% van de ouders ervoor kiest om hun kind op 2 of meer scholen in te schrijven;
● ongeveer de helft (53%) geen probleem heeft gehad, maar 40% wel problemen heeft ervaren, waarbij:
– 63% hun kind niet kon inschrijven op de basisschool van voorkeur (wachtlijst/vol);
– 17% het niet is gelukt het kind in de eigen wijk op de basisschool te krijgen, terwijl dat wel de wens was.
● er meerderen zijn met vermoedens van oneerlijke behandeling;
– door het niet netjes hanteren van de volgorde van aanmelding bij wachtlijsten;
– doordat kenmerken van ouders (bijv. beroep/opleiding) een rol spelen;
– in enkele gevallen zijn zelfs gevoelens van discriminatie ontstaan.

Download hier de tekst van de motie Eerlijke Kans Basisonderwijs en de onderliggende onderzoeksresultaten