Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 september 2020

Vlog Hafid Boutahar over gemeentefinanciën

Onze gemeente staat voor een flinke opgave. Het gaat niet goed met de gemeentelijke financiën. We hebben een te maken met een structureel tekort van tien miljoen euro. Dinsdag wordt er over gesproken in de gemeenteraad. Binnen enkele weken moet de gemeente de begroting gaan vaststellen en een plan klaar hebben voor de eerste fase van de bezuinigingen waarin een tekort van vijfenhalf miljoen wordt opgelost. Fractievoorzitter Hafid Boutahar vindt het van belang dat, juist in tijden van crisis, de inwoners van Zeist meegenomen worden in de plannen en doet in zijn vlog een oproep om mee te denken.
Ook gaat hij in op het belang van taalondersteuning. Mensen met een taalachterstand hebben over het algemeen meer moeite met het vinden van een baan en kennen tal van andere problemen. D66 Zeist maakt zich in de gemeenteraad hard voor het wegwerken van taalachterstanden. Aanstaande dinsdag steunt de fractie een voorstel in de gemeenteraad voor intensief taalonderwijs.

Bekijk hier de vlog van Hafid Boutahar