Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2020

Financiële situatie in Zeist ziet er minder positief uit

Uitgesproken tijdens de behandeling van de jaarrekening 2019, 30 juni 2020

Voorzitter,

Bij het behandelen en bestuderen van het boekjaar 2019 realiseerden we ons dat we in 2019 nog in een hele andere tijdgeest leefden. Maar ondanks dat hebben we de afgelopen jaren alsnog een nieuwe trend m.b.t. de financiële situatie in Zeist, die er veel minder positief uitziet, nog zelfs zonder rekening te houden met de gevolgen van de Corona crisis. Want na jaren van positieve resultaten en overschotten sluiten we dit jaar negatief af.

De reserves raken op, zowel algemeen als binnen het beschutte deel van het sociaal domein. En we zien dat we tegenvallers en risico’s niet goed meer kunnen opvangen. Het teruglopen van het weerstandsvermogen dat ruim voldoende was in 2018 naar een stand van 0,63 baart D66 grote zorgen! D66 verwacht voorstellen van het college waarin het weerstandsvermogen zichtbaar weer naar een acceptabel niveau komt. Daarnaast vragen we ons af of het college de risico’s wel goed in beeld heeft. Tijdens de laatste bijeenkomst van de Auditcommissie werd in ieder geval duidelijk dat de risico’s die ontstaan door de Corona crisis nog niet in beeld zijn!

D66 maakt zich zorgen en niet alleen over de financiële situatie, maar vooral omdat dit college niet in staat is gebleken om kader stellend te zijn in tijden van tegenspoed en duidelijk geen keuzes durft te maken. Meerdere malen hebben we van het college te horen gekregen dat we een aangepast voorstel krijgen welke visie het College toe past om financieel “fit” te blijven, en gezien het huidig geschetste financieel perspectief, kan D66 echt niet begrijpen waarom er tot op heden niets op tafel ligt. Kaders worden vaak gemaakt in tijden waarin ze eigenlijk nog niet nodig zijn en nu we ze nodig hebben zijn ze er niet. Het college gaf tijdens de Auditcommissie aan dit graag in het debat aan de orde te willen brengen. Een debat hierover is prima, maar dan wel met een voorstel van het college in de hand! D66 is benieuwd naar de reactie van het college hierop, maar ook wat de raad vindt van het feit dat het college haar afspraken niet is nagekomen.

Voorzitter, bij de handeling van de jaarrekening 2018 heb ik een oproep gedaan om in de jaarrekening veel meer aan reflectie te doen. Welke keuzes hebben we gemaakt en wat vinden we van deze keuzes en hoe kunnen we op basis van deze kennis mogelijk onze keuze aanpassen voor in de toekomst. Helaas lees ik daar weer niets over terug. Juist in tijden van crisis is het reflecteren op eigen handelen juist zo belangrijk en zullen we moeten anticiperen op een snel veranderende omgeving en situatie! Ik zal tijdens de behandeling van de kaderbrief hier nog wat langer bij stil staan.

Bekijk ook de vlog van Hafid Boutahar op ons YouTube kanaal