Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2020

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen

Bijdrage van D66 aan het debat over de kaderbrief, 30 juni 2020

De tijden zijn veranderd en het gaat niet goed met de gemeentefinanciën. Door de Corona crisis zal e.e.a. alleen maar nog verder verslechteren. Aangezien het college geen keuzes maakt, willen we vanuit D66 het college een handje helpen om deze keuzes wel te gaan maken. Om te beginnen wil ik aangeven wat voor D66 belangrijke thema’s zijn;

  • Bestaanszekerheid beleid (minimabeleid); D66 wil gelijke kansen voor iedereen en wil dat het bestaanszekerheid in de huidige vorm gegarandeerd blijft voor onze inwoners. Zorg voor kansarmen en zwakkeren en centraal daarin kinderen, juist in tijden van financiële krapte die voor sommigen zullen komen.
  • Zorg; we hebben altijd beloofd dat we de goede zorg blijven garanderen voor alle inwoners en dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. D66 wil deze zorg blijven garanderen aan onze inwoners.
  • Mobiliteit (vooral op fietsveiligheid) en duurzaamheid; deze twee opgaven zijn zo belangrijk dat alle vertragingen hierin gevolgen hebben voor toekomstige ambities die wij met elkaar hebben uitgesproken.
  • Bewonersparticipatie; Ook vinden wij dat juist in tijden van crisis het extra belangrijk is om de inwoners van onze gemeente goed mee te nemen en te betrekken in alle keuzes die gemaakt worden, wellicht op niet traditionele manieren.

In tijden van crisis is het ook belangrijk dat de gemeenteorganisatie het juiste voorbeeld geeft als het gaat om de kosten die gemaakt worden. Als de kosten onvermijdelijk zijn, en de balans is uit evenwicht, dat moeten er ook keuzes gemaakt worden aan de inkomsten. Zo hebben we in tijden van voorspoed de lasten verlaagd en in tijden van financiële krapte moeten we deze ook weer kunnen verhogen, als blijkt dat er geen ingrepen in de uitgavenkant mogelijk zijn. D66 is van mening dat in zo’n situatie de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
Tot slot, leiderschap betekent echte keuzes durven maken met oog voor de toekomst. Onze gemeente heeft nu leiders nodig die visie hebben en onze gemeente door deze lastige tijd weten te begeleiden. Het vooruitschuiven van lastige beslissingen betekend dat we in de toekomst alleen maar voor een nog lastigere opgave zullen staan. En daar zal iedereen in onze gemeente last van hebben. Ik roep daarom het college op om leiderschap te tonen en vooral ook duidelijke keuzes te maken. Vanuit D66 zijn we in ieder geval bereid om samen hierin op te trekken.

Bekijk ook de vlog van Hafid Boutahar op ons YouTube kanaal