Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 maart 2020

Raadsverhadering Zeist opgeschort in verband met coronacrisis

Alleen samen kunnen wij deze crisis aan’

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Vorige week heeft de gemeente Zeist besloten om vergaderingen op te schorten. Dit heeft gevolgen voor het besluitvormingsproces binnen onze gemeente. Besluiten kunnen volgens de wet alleen genomen worden als de raad fysiek bij elkaar komt. Hierdoor zijn we nu bezig met het op een andere manier te organiseren. Zo heeft de fractievergadering van afgelopen dinsdag online plaatsgevonden. Er wordt op deze manier ook vergaderd binnen de gemeente. Juist nu in deze onzekere tijd is het belangrijk dat we goed met elkaar in verbinding blijven en waar nodig actie ondernemen om zo deze crisis tegen te gaan.

Deze week heeft het kabinet economische maatregelen getroffen om naast de gezondheidszorg ook inkomens te beschermen door o.a. ondernemingen en ZZP’ers bij te staan. Op deze manier kunnen bedrijven salarissen blijven uitbetalen en ZZP’ers deze crisis overbruggen. Een deel van deze economische maatregelen wordt uitgevoerd door de gemeente. We zullen vanuit de fractie er op toezien dat deze maatregelen zo snel als mogelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd gezien de noodzaak hiervan.

Daarnaast zal bij een deel van onze samenleving deze crisis extra veel onzekerheid met zich meebrengen. Denk hierbij aan alleenstaande ouderen en chronisch zieken, waar de eenzaamheid kan toeslaan. We zien gelukkig verschillende initiatieven ontstaan om mensen bij te staan in deze moeilijke tijd. Als jullie echter signalen krijgen dat het niet goed gaat, of jullie hebben zelf suggesties of tips, laat het vooral weten, samen staan we sterk.

Democraten, we zien dat het aantal besmettingen met dit virus hard stijgt en we zien ook de heftige gevolgen hiervan in heel de wereld. We mogen de gevolgen van dit virus niet onderschatten. Duidelijk is dat we nog aan het begin staan van deze pandemie. Het is dus uiterst belangrijk om de maatregelen op te volgen om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In tijden van crisis hebben we elkaar extra hard nodig. Wij wonen in een prachtig dorp, een goed georganiseerde gemeente en een goed georganiseerd land. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich inzet om samen zo goed mogelijk deze crisis door te komen.

Zorg goed voor elkaar en help elkaar!

Mede namens de fractie en met vriendelijke groet,

Hafid Boutahar
Fractievoorzitter