Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 maart 2020

In memoriam Hans Bauer

Op 5 maart 2020, op de sterfdag van Hans van Mierlo , overleed Hans Bauer. Hans is afdelingsvoorzitter, gemeenteraadslid en wethouder in Zeist en burgemeester van Reeuwijk geweest namens D66. Na zijn pensionering woonde hij in Dreumel.

Hans heeft in de jaren ’80 van de vorige eeuw de basis gelegd voor de positie van D66 in Zeist. Van een niet altijd serieus genomen raadsfractie in de oppositie tot een partij, die bestuurlijke verantwoordelijkheid kan en wil dragen. Dat manifesteerde zich met name in de verkiezingen van maart 1990, toen het zeteltal in de gemeenteraad van 2 naar 5 werd getild. Hans Bauer was lijsttrekker en wethouderskandidaat. Moeizame coalitiebesprekingen – want het college in Zeist bestond steevast uit CDA, PvdA en VVD – leiden tot deelname van D66 in het college met Hans als wethouder. De eerste wethouder in Zeist namens D66. Een worsteling volgde vooral in de aan hem toebedeelde portefeuille Verkeer, het onderwerp waar D66 als oppositiepartij haar afwijkende standpunt krachtig had aangegeven, met name tegen de aansluiting van de A28 op Zeist-West. De politieke spelletjes lagen Hans niet, zo waren de eerste jaren als wethouder moeilijk. Niet in het contact met inwoners, daar deed hij graag. In 1994 werd Hans opnieuw wethouder. D66 had zich bewezen als een betrouwbare partij met een betrouwbare wethouder. Het besturen vond Hans interessant, reden dat hij solliciteerde naar een burgemeesterspositie. Het werd Reeuwijk. Daar is hij van 1997-2004 burgemeester geweest. Aansluitend was er het pensioen. Het contact met D66 Zeist was beperkt maar op afstand was er de belangstelling. Die bleef ook toen Hans enkele jaren geleden getroffen werd door een hersenbloeding en hij halfzijdig verlamd in een verpleeghuis moest verblijven.
Ik herinner mij Hans als een gedreven mens, met een Bourgondische inslag, soms naïef, maar altijd betrokken. D66 Zeist heeft veel aan hem te danken.

Johan Varkevisser