Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 maart 2020

Burgeramendement; het recht om Raadsvoorstellen te wijzigen

Als je het als inwoners niet eens bent met een voorgenomen besluit van de gemeenteraad, is het lastig om er nog iets aan te veranderen. Dat moet anders vindt D66 Zeist. Geef burgers het recht om een Raadsvoorstel te wijzigen: ‘het recht op burgeramendement’.

Ben je het als inwoner van Zeist ergens niet mee eens bent kun je eigenlijk alleen nog in de Ronde Tafel je visie naar voren brengen. Een voorstel veranderen gaat dan niet meer.  Met de invoering van het recht op burgeramendement wil D66 de betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming in de gemeenteraad te vergroten.

“In Zeist spelen komende jaren veel projecten met grote gevolgen voor de inwoners,” zegt Dick van Ginkel, raadslid voor D66 in Zeist. “Er spelen belangrijke onderwerpen op dit moment. Neem de nieuwe Omgevingswet of de mobiliteitsvisie over hoe Zeist bereikbaar kan blijven en of de fiets prioriteit krijgt of niet. Of de woonvisie over waar en hoe er in Zeist gebouwd en gewoond kan worden. En zo zijn er nog meer grote projecten op komst.”

Een burgeramendement kan worden ingediend als vijftig mensen (dat is ongeveer 5 procent van de kiesdeler) hun handtekening zetten onder het amendement. Van Ginkel: “Zo heeft het burgeramendement democratische legitimiteit, maar blijft het ook uitvoerbaar om in korte tijd het aantal handtekeningen te behalen.”

D66 heeft dit voorstel aan de voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Koos Janssen gestuurd. Zoals gebruikelijk gaat de gemeenteraad hierover in overleg en krijgen burgers de gelegenheid in te spreken bij de Ronde Tafel die daarvoor georganiseerd wordt.

Bekijk hier het filmpje dat Dick van Ginkel maakte over het burgeramendement