Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juni 2019

In memoriam Henk Hissink

Op 17 mei is Henk Hissink overleden op 88-jarige leeftijd. Henk is heel lang lid geweest van D66 en heeft zich lange jaren voor D66 Zeist ingezet onder andere als penningmeester van het bestuur. Maar hij zal vooral herinnerd worden vanwege zijn gedrevenheid om de duurzaamheid daadwerkelijk te verbeteren.

Henk was in de jaren’80 en ’90 een aantal jaren lid van de steunfractie. Daar gaf hij nadrukkelijk blijk van zijn opvattingen op het gebied van het milieu, soms te nadrukkelijk. Dat was dan lastig voor de fractie, die zich met de problematiek van het moment bezig moest houden. Maar hij zorgde er wel voor dat een belangrijk thema op de agenda bleef. Zijn optreden tijdens ledenvergaderingen, vooral wanneer een verkiezingsprogramma werd vastgesteld, paste daar ook in. Steevast diende hij amendementen in om het programma scherper te maken.

Hoewel van nature een vriendelijk mens, maakte zijn gedrevenheid dat hij vaak als lastig werd ervaren. Maar de maatschappij veranderen, politiek bedrijven, vraagt om lastige, gedreven mensen.

De laatste jaren kwam Henk niet meer op D66 bijeenkomsten, mede omdat zijn gezondheid minder werd. Ik herinner mij Henk Hissink als een betrokken mens, die zich inzette voor de toekomst, D66-er pur sang. Dank je wel Henk, voor wat je voor D66 gedaan hebt.

Johan Varkevisser