Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 maart 2019

D66 Zeist eist veilige fietsroute naar de Uithof

Waar blijft de snelle en veilige fietsroute van Zeist naar de Uithof? De voorgenomen fietsverbinding tussen Zeist-West en de Uithof lijkt van de baan. De provincie wil de bestaande route via de Bisschopsweg aanhouden. Gemeente De Bilt lijkt het besluit te ondersteunen. Maar die route is niet veilig. Er wordt nu al decennia over gepraat. D66 Zeist vindt dat er een knoop moet worden doorgehakt en roept het college van B&W in Zeist met schriftelijke vragen op tot actie.

Op 13 maart 2019 maakte de provincie zeven snelfietsroutes bekend die de komende tijd gerealiseerd worden om het gebruik van de fiets te bevorderen. Daarmee is duidelijk geworden aan welke fietsroutes de provincie prioriteit geeft. Geen nieuwe fietsverbinding tussen Zeist-West en de Uithof, maar handhaving van de bestaande route via de Bisschopsweg. In De Bilt heeft het college van B&W die conclusie ook getrokken, getuige hun mededelingen aan de gemeenteraad op 15 maart.

Ook het plan voor het “Fietspad van de Toekomst” (Van Utrecht naar Wageningen) speelt niet meer in op een mogelijke nieuw aan te leggen fietspad tussen Zeist en Utrecht, maar maakt gebruik van de route Zeist – Bunnik – Uithof, zo valt uit de laatste tekeningen van de route af te leiden.

D66 Zeist vindt dat er een knoop moet worden doorgehakt. Over de fietsverbinding tussen Zeist en het Utrecht Science Park wordt al decennia gesproken. Ondertussen is die fietsverbinding niet goed en veilig, zowel technisch (smalle weg, veel autoverkeer) als sociaal (donker, unheimisch). Vorig jaar vroeg D66 Zeist ruim 180 inwoners in Zeist-West naar hun ervaringen over fietsroute van Zeist naar de Uithof. Verkeersveiligheid stond op nummer 1 van hun prioriteitenlijst.

D66 Zeist roept in schriftelijk gestelde vragen het college van Zeist dan ook op om op korte termijn samen met de Provincie en de gemeente De Bilt het veilig maken van de bestaande fietsroute over de Bisschopsweg de hoogste prioriteit te geven

In de fractie houden Dick van Ginkel en Freerk Andre de la Porte zich bezig met dit onderwerp.