Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 december 2018

Bericht uit de fractie: Park Dijnselburg, Maaltijd van Zeist en RDWI

Raadslid Dick van Ginkel doet kort verslag van de werkzaamheden van de D66-fractie in de afgelopen weken.

Park Dijnselburg

In de raad van november hebben we ons hard gemaakt voor het behoud van het mooie park Dijnselburg. Het is bij het vaststellen van de gebiedsvisie gelukt om twee amendementen aangenomen te krijgen die ervoor zorgen dat het park de uitstraling behoudt die het nu heeft en dat er geen doorsnijding van het park gaat plaatsvinden voor gemotoriseerd verkeer.

Maaltijd van Zeist

Op 4 december heeft de raad gesproken over de opbrengst van De Maaltijd van Zeist. Er is een groot aantal moties aangenomen waarmee de raad richting heeft gegeven aan de voorstellen vanuit de samenleving. Het is nu aan het college om in maart 2019 te komen met een uitvoeringsplan. Dat zullen we strak beoordelen aan de hand van onze eigen speerpunten: bevorderen van het fietsgebruik en de fietsveiligheid, duurzaamheid en inclusieve samenleving.

Financiƫle tekort sociale dienst

Ten slotte is er in december gesproken over hoe om te gaan met het financiƫle tekort bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn (RDWI). Door een noodzakelijke reorganisatie moet er in de bedrijfsvoering een kleine miljoen euro extra uitgegeven worden. D66 is van mening dat de onderste steen boven moet komen over hoe dat heeft kunnen ontstaan. Een tekort op de bedrijfsvoering mag nooit ten koste gaan van de beschikbare middelen voor uitkeringen. Met andere woorden als er een tekort is door reorganisatie moet dat elders in de begroting worden opgevangen, maar nooit worden afgewenteld op de mensen die van de RDWI afhankelijk zijn. In de raadsvergadering is de interne besturing en governance nog niet echt aan de orde geweest, dat komt in een volgend stadium. Het college is door een amendement van de oppositie gedwongen om elke twee maanden gedetailleerd inzicht te geven in de gang van zaken en dat gaan we heel precies volgen. Begin februari is het eerstvolgende spannende moment!