Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 december 2018

D66: Geef inwoners wijkbudget

“Geef inwoners daadwerkelijk een stem over zaken die hen aan het hart gaan.” D66 Zeist wil dat onderzocht wordt hoe de gemeente zeggenschap over activiteiten in wijken en buurten kan overdragen aan inwoners, inclusief een eigen wijkbudget.

Zeist heeft meerdere keren experimenten met lokale vernieuwing opgedaan. De Maaltijd is hier ook een goed voorbeeld van, zei fractievoorzitter Hafid Boutahar tijdens het overleg over de resultaten van ‘De maaltijd Zeist’ in de gemeenteraad op 4 december. “Het wordt echt hoog tijd dat de gemeente verder bouwt op deze kwaliteit van de samenleving, door inwoners niet alleen te bevragen maar ook echt zeggenschap te geven.” Hiermee gaat D66 verder dan de conclusies in het raadsvoorstel Receptenboek Maaltijd van Zeist waarin slechts een onderzoek naar de mogelijkheden van de invoering van buurtbudgetten wordt voorgesteld.

“De ‘Maaltijd van Zeist’ laat in de vele recepten die geleverd zijn zien dat de inwoners op een heel serieuze manier kunnen en willen meedenken en praten over het beleid in de gemeente,” meent Boutahar. “Dit is een prachtige kans om de afstand tussen gemeente en inwoners, en daarmee het functioneren van de lokale democratie, te verbeteren. Door inwoners niet alleen te bevragen maar daadwerkelijk zeggenschap te geven over onderwerpen die hen betreffen.

In het huidige voorstel wordt alleen gesproken over het onderzoeken van invoering van buurtbudget. Wat D66 Zeist betreft moet naar inwoners duidelijk worden gemaakt dat de gemeente bereid is inwoners ook echt zeggenschap te geven. Een breed onderzoek dus, gericht op overdracht van zeggenschap inclusief de bijbehorende budgetten