Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

Kies voor de fiets!

Op  3o oktober vonden de Algemene Beschouwingen plaats. Tijdens dit debat spreekt de gemeenteraad met elkaar over de beleidskeuzes die gemaakt worden en de investeringen die hiermee gemoeid zijn. Hafid Boutahar, fractievoorzitter van D66 Zeist hield deze avond onder andere een pleidooi voor de fiets.”We staan er financieel goed voor,” zei hij. “Mede dankzij onze vorige wethouder Financiën Johan Varkevisser is er ruimte voor nieuw beleid. D66 wil de ruimte voor nieuw beleid in elk geval inzetten voor de fiets. Zeist kan en moet veel fietsvriendelijker. We zijn als D66 Zeist echt niet tegen auto’s. We snappen heel goed dat er mensen zijn die afhankelijk zijn van hun auto. Maar laten we met elkaar zorgen dat Zeist echt de prettige en veilige fietsgemeente wordt die we allemaal willen.”

De volledige tekst van zijn bijdrage:

Voorzitter,

De eerste begroting van het nieuw geformeerde college. Bij de kadernota heeft de coalitie aangegeven bij de begroting 2019 “niet stil te gaan zitten”. Helaas, worden onze vermoedens bevestigd en valt deze begroting ons zeer tegen. Ik lees in deze begroting mooie woorden maar het blijft heel vaag wat dit college precies wil bereiken de komende jaren. Het gaat ten onder in de veelheid van de opgeschreven 85 ambities en vergeten wordt om een uitdagende lijn voor Zeist en de samenleving uit te zetten. Daarom komen wij met de volgende drie thema’s: Mobiliteit, Duurzaamheid en Inclusieve samenleving;

Mobiliteit

In deze begroting krijgt het thema mobiliteit onvoldoende prioriteit. Het blijkt ook maar weer dat, er nog steeds geen echte keuze gemaakt is t.a.v. mobiliteit. Er worden wel verschillende initiatieven genoemd wat op zich positief is, maar wij missen een visie op het “fietspad van de toekomst” waardoor de fietsende bezoeker veel sneller van a naar b kan. Zeist snakt naar een verkeersbeleid waarin echte keuzes worden gemaakt voor de fietser: dat wisten we al, dat wilden we al, dat horen wij tijdens de gesprekken van De Maaltijd van Zeist; dus alle redenen om daarin, nu!, sterk te investeren.

En dan het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), wij snappen niet waarom het college kiest voor een slap voorstel met een onderzoek om te kijken of straten als fietsstraat kunnen worden aangelegd. Om de toekomst met elkaar qua mobiliteit en duurzaamheid echt mogelijk te maken moet je wat ons betreft echt voluit kiezen voor de fiets. Geen slappe opdracht dus maar een stevige keuze voor de Fiets als Prioriteit in Mobiliteit. En met het nieuwe GVVP kunnen we dat mogelijk maken voor Zeist. De wensenlijst van D66 is als volgt;

 • Doorgaande snelle, veilige en aansluitende fietsroutes door Zeist en de dorpen
 • Prioriteit voor de fietser bij verkeerslichten (groene stromen)
 • Zorgen voor goede en veilige fietsparkeer mogelijkheden bij bushaltes en treinstations
 • Veilige fietssituaties bij het oversteken van drukke wegen als de Driebergseweg en Arnhemseweg richting treinstation Driebergen en de verlichting rondom Kerckebosch
 • Een toekomstbestendige kwaliteit van fietspaden qua materiaal, breedte, rekening houdend met innovatieve oplossingen die voorhanden zijn
 • Goede en veilige verbindingen tussen Zeist en regionale treinstations, en de regionale knooppunten als de Uithof/ het science park.

We zijn niet tegen de auto, maar wel heel erg voor de fiets. En wat ons betreft moet die keuze leidend zijn in de opdrachtvorming voor een nieuw GVVP en leidend zijn in het aanpakken van concrete problemen in Zeist en haar omgeving.

Duurzaamheid

Bij het lezen van deze begroting viel ons op dat duurzaamheid, net als mobiliteit, nogal versnippert terugkomt in de verschillende programma’s. Gezien de urgentie van dit thema en de ambitie die wij in ieder geval na streven, begrijpen wij niet waarom hier niet een volledig programma aan wordt toegewijd.

Natuurlijk zijn wij blij dat Samen Duurzaam Zeist (SDZ) en Stichting Energie Zeist (SEZ) financieel wordt gesteund en zien wij ook dat er veel op het gebied van duurzaamheid gebeurt in Zeist. Het is prachtig om te zien dat op dit onderwerp vele actieve inwoners betrokken zijn. Toch hebben wij onze zorgen. We hebben een stevige ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030 neergezet met z’n allen. Maar gaan we dat halen? Het college draagt hiervoor verantwoordelijkheid. Maar voelt ze deze ook? We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en het integrale plaatje in de gaten houden. Als we klimaatneutraal willen zijn in 2030 moet het gas erop, of er juist af, is maar net hoe je het bekijkt. Hierbij is het van groot belang dat alle partijen zoals bedrijven en initiatiefnemers meegenomen worden. De gemeente hoort hierbij in “the lead” te zijn en niet volgend.

Aan het college de vragen: er komt een energieplan onze kant op. Wanneer kunnen wij deze verwachten? En gaat dit om concrete investeringen? Wij willen weten: wat gaan we in 2019 investeren op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid? En wat kunnen wij als gemeente bijvoorbeeld zelf doen? Hoe wordt er duurzaam aanbesteed? En zijn de producten die wij inkopen voor bijvoorbeeld de kantine duurzaam en biologisch?

Inclusieve samenleving

Zeist is gemiddeld genomen zeker geen arme gemeente, zowel letterlijk – economisch – gezien, maar ook figuurlijk gezien vanuit het maatschappelijk welbevinden. Echter, óndanks de goede voedingsbodem en de gunstige economische situatie staan er nog mensen langs de zijlijn in Zeist. Daarom vragen we aandacht voor het volgende:

 • Ongeveer 2 jaar geleden is het nieuwe bestaanszekerheidsbeleid aangenomen. Wij krijgen steeds meer signalen dat de belanghebbenden niet goed worden bereikt, waardoor kinderen en jongeren niet de mogelijkheden krijgen die we ze gunnen en waarvoor het bestaanszekerheidsbeleid vooral is bedoeld. Is de communicatie rondom het nieuwe bestaanszekerheid wel voldoende? Hiernaast vinden wij dat het nog niet eenvoudig genoeg is om er gebruik van te maken. Er zijn verschillende partijen voor verschillende regelingen, mensen moeten steeds weer hun hele hebben en houden blootleggen voor al deze partijen. Dat is wat ons betreft een onwenselijke situatie. Wij pleiten er daarom vandaag voor dat er maar één keer een aanvraag ingediend hoeft te worden die dan geldt voor alle regelingen zoals voor sport, cultuur of school. Een kind mag nooit de dupe zijn van inefficiënt functionerende regelingen!
 • Taalvaardigheid is belangrijk, vooral als we willen dat mensen kunnen meedoen. Daarom willen wij ook via deze weg aandacht vragen van het college voor het Taalhuis, gezien het tekort aan capaciteit en middelen.
 • En dan het volgende; Wat D66 betreft, moeten mensen met een bijstandsuitkering op alle mogelijke manieren gestimuleerd worden om weer aan het werk te komen. Ook als het gaat om ondernemers, die het bijvoorbeeld niet lukt om boven de bijstandsnorm te verdienen en daarom dus genoodzaakt zijn om hun bedrijf op te geven. Vaak weten deze ondernemers de weg naar het gemeentehuis niet te vinden en is de informatie niet duidelijk en kan het beeld ontstaan dat er geen vangnet is of geen mogelijkheden zijn voor ondernemers. Wij roepen daarom het college op om;
 • Zo spoedig mogelijk de huidige BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) regeling ook beschikbaar te stellen voor parttime ondernemers
 • Meer bekendheid te geven aan regelingen voor ondernemers

Tot slot voorzitter,

Begin deze maand verscheen de zogenaamde “Regenboogmonitor”. Hierin scoorden bijna alle gemeenten een onvoldoende maar kwam Zeist zelfs als een van de slechtste uit de bus. Nog maar een paar maanden geleden tekenden bijna alle partijen in Zeist nog het stembusakkoord. Na de verkiezingen is hier zowel in het hoofdlijnenakkoord van Zeist als in deze begroting niks over terug te lezen. Dit onderwerp verdiend meer aandacht en wij vinden vanuit D66 dat het onacceptabel is dat wij als gemeente Zeist een van de laagst scorende gemeentes van Nederland zijn op dit onderwerp. Ik wil daarom het college oproepen hier meer aandacht aan te schenken en de acceptatie van LHBTI-inwoners veel meer en beter te verankeren binnen het beleid van onze gemeente en hiermee de emancipatie te vergroten.