Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 september 2018

Nieuw raadseizoen gestart

Na enkele weken zomerreces is de D66 fractie weer enthousiast aan de slag gegaan. Er spelen op dit moment nog geen heel grote politieke zaken, maar komen er wel aan! We gaan u daarvan zo goed als mogelijk van op de hoogte houden.

Er spelen een aantal complexe ruimtelijke ordeningszaken. Er ligt een aanvraag voor een woning aan de Palzerweg (Den Dolder), we moeten goed onderzoeken welke relatie deze heeft met ecologische verbindingen. We buigen ons over een bouwplan in het Lyceumkwartier (Zeist) met de vraag hoe dat samenhangt met het zogenaamde servituut (erfdienstbaarheid) die mogelijk beperkingen oplegt. We zijn in gesprek met actiegroepen in Griffensteijn (Zeist) die zich hard maken tegen de sloop van enkele woningen die volgens hen monumentaal zijn. En er is een plan in voorbereiding voor de mogelijke verbouwing van een leegstaand kantoorgebouw in de buurt van de Kroostweg (Zeist). De vraag is of dit niet een te grote druk legt op de wijk. Allemaal zaken die betrokkenen rechtstreeks raken en nogal wat emotie met zich meebrengen.

Begraafplaats ZeistEen heel ander onderwerp is islamitisch begraven. In de islamitische gemeenschap is een actie gestart om een apart deel op de begraafplaats voor islamitisch begraven te reserveren. Een groep van betrokkenen heeft ruim 600 handtekeningen daarvoor opgehaald. De gemeenteraad zal in oktober daar graag akkoord mee gaan. Een mooi voorbeeld van burgerinitiatief waar wij als D66 graag ruimte voor maken.

En dan ‘last but not least’. Bij de bespreking van het coalitieakkoord is door de raad besloten om in oktober de inwoners van Zeist breed de gelegenheid te geven om hun ideeën voor Zeist met de gemeenteraad te delen. Het project “De Maaltijd van Zeist” zal zich afspelen in de eerste week van oktober. In die week gaat de gemeenteraad uitgebreid in gesprek met zoveel mogelijk inwoners. Naast directe gesprekken is er ook de mogelijkheid om digitaal aan het proces mee te doen. Hou de informatie over “De Maaltijd van Zeist” goed in de gaten in de lokale pers of bezoek de website www.maaltijdvanzeist.nl voor meer informatie.
Met de opbrengst van dit proces gaan we in oktober en november ons hard maken voor de begrotingsbehandeling 2019. Daarin zullen we zoveel als kan onze D66 speerpunten naar voren brengen en in concrete voorstellen gieten, maar daarover een volgende keer meer.

Heb je vragen over het werk van de fractie, neem dan contact met ons op. De gegevens en ook de portefeuille indeling is te vinden op www.D66zeist.nl

Hafid Boutahar

Fractievoorzitter