Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 maart 2018

Zeist: Fietsen en Bewegen – Verslag van een Politiek Cafe

Samenwerken begint bij samen brainstormen. Tijdens het door D66Zeist georganiseerde Politiek Café Fietsstad 0- 16 maart 2018 hebben we samen met Zeistenaren nagedacht over het beweegvriendelijke maken van wijken en het verbeteren van de positie van de fietser in Zeist.

Michiel van Houten, wethouder in de gemeente Houten heeft ons verteld hoe het Houten is gelukt om in 10 jaar tijd tweemaal tot Fietsstad van het jaar te worden gekozen door het publiek en de fietsersbond, namelijk 2008 en 2018!  Hij heeft vele mooie voorbeelden laten zien over wat in Houten bereikt is, en met zijn Top 10 van aanbevelingen moet het in Zeist gaan lukken om ook het fietsen en de fietser op een echt hoger plan te krijgen en het predicaat fietsstad of fietsdorp te verwerven:

 1. Fietsdenken: denk eerst aan de fietser
 2. Hou afstanden kort en dus fietsbaar
 3. Geef fietsen een zelfstandig, fijnmazig netwerk van aansluitende fietspaden
 4. Streef naar vrij liggende fietspaden, met een standaard-profiel (in Houten 3,5 meter!!), in asfalt, met herkenbare kleur
 5. Maak fietspaden voldoende breed en geef fietser een prettig en groene beleving mee
 6. Fietsveiligheid waarborgen, voor 8-80 jaar: als fietsen veilig voor kinderen én ouderen, dan is het veilig voor iedereen
 7. Houd fietspaden comfortabel, veilig en begaanbaar door voldoende controle, technisch onderhoud en beheer; in het bijzonder bij gladheid en sneeuw
 8. Bevrijd fietsers van oponthoud, laat ze doorfietsen (en laat auto’s voorrang verlenen en wachten voor verkeerslichten)
 9. Maak voldoende fietsparkeerruimte, dicht bij bestemming
 10. Ga zelf fietsen, geef het goede voorbeeld, zegt het voort, en ontdek zelf waar de fietsinfrastructuur en -voorzieningen verbeterd moeten worden

 

Astrid Schop van de Erasmus Universiteit heeft ons verteld over haar promotieonderzoek waarin ze onderzocht heeft wat je kunt doen met de inrichting van de openbare ruimte om met name ouderen daarmee meer te laten bewegen. En bewegen, dat hoeft eigenlijk geen uitleg, is natuurlijk goed voor iedereen, voorkomt onnodige zorg, en draagt bij een voorkomen van vereenzaming etc.

Vier aspecten  in de openbare ruimte zijn volgens Astrids onderzoek van belang om bewegen van ouderen te stimuleren: voorzieningen op een korte loopafstand (400 – 800 meter), aantrekkelijk groen mag op een iets verdere loopafstand, als er maar voldoende bankjes zijn op de weg er naar toe. Bij groen is het voor ouderen wel belangrijk dat het veilig voelt, en veiligheid hangt sterk samen met goed en netjes onderhouden.Dat kan natuurlijk een spanning opleveren met mensen die juist ‘spannend groen zoeken’

Geïnspireerd door Fietsstad Houten en de onderzoek van Erasmus University Rotterdam zijn we aan de slag gegaan met alle aanwezigen. Hier kwamen goede ideeën uit waar wij als D66Zeist graag mee aan de slag willen gaan in de komende raadsperiode, we geven een overzicht.

 

Hoe maken we onze wijken beweegvriendelijk. Met de inspiratie van Astrid Schop hebben we de volgende ideeën besproken:

 • Maak keuzes: ga je voor 30 km zones of kies je voor de auto
 • Maak een veiligheidsplan per school; denk eens aan het herintroduceren van Klaar-Overs
 • Maak goede, brede en mooie wandelpaden en routes, organiseer gezamenlijk wandelen en denk aan horeca mogelijkheden onderweg; denk aan 10.000 stappen wandelplan in de Dichterswijk
 • Verkoop niet teveel openbaar groen en bewaak groende wandelroutes in de wijken
 • Kijk of kinderen met het schilderen van tegels kunnen bijdragen aan het maken en aangeven van wandelroutes
 • Zorg voor meer openbare toiletten
 • Denk aan combinaties van speeltuinen en bankjes waar ouderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, hufterproef materiaal en afvalbakken tijdig legen!
 • Denk aan de toegang van fietsers op de ventweg Antonlaan

 

Hoe maken we van Zeist de fietsstad in 2020. Met de inspiratie van Michiel van Liere hebben we de volgende ideeën besproken:

 • Zorg goed voor het scheiden van verkeersstromen (eenduidige kleuren, geen gelijke kruisingen als het kan)
 • Pas de inrichting van onze wegen aan: zorg dat fietsers echt de ruimte hebben, maak auto’s waar mogelijk eenrichtingsverkeer
 • Kijk of doorgaand verkeerroutes voor auto’s door wijken/centrum kunnen worden voorkomen (zoals in Houten, van wijk naar wijk via de rondweg dus ‘er uit en er in’), maak de Slotlaan autovrij, denk goed na over de fietsverbinding nar Utrecht (USP)
 • Zorg voor veel meer fietsenstallingen dan nu bij bushaltes, winkels, recreatiegebieden etc.
 • Geef de fietsers voorrang op alle andere verkeer, zorg voor een groene golf voor fietsers (denk aan moderne toepassingen daarvoor zoals Apps)
 • Denk aan goede verlichting van fietspaden en goed onderhoud
 • Schakel ‘Bike-Scouts’ in
 • Zorg voor voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen
 • Zorg voor veilige fietsroutes voor scholieren
 • Organiseer een Z-Battle voor dit onderdeel fietsen in Zeist

Wij danken alle deelnemers aan dit Politiek Café en gaan met deze ideeën aan de slag in ons werk in de gemeenteraad.

 

Hier vindt u de presentaties van Politiek cafe D66Zeist Michiel van Liere Houten en Politiek cafe D66ZeistPresentatie Astrid Schop

#D66Zeist #D66krijgthetvoorelkaar #Fietsstad2020 #goedwonen #goedklimaat