Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 november 2017

Wel of geen nieuw fietspad tussen Zeist en Utrecht – geef uw mening

VUL HIER DE ENQUETE IN 


De afgelopen maanden is de fietsverbinding tussen Zeist en Utrecht Science Park (USP) weer in discussie. De provincie Utrecht is van oordeel dat de kwaliteit van de huidige fietsverbinding tussen het Utrecht Science Park (USP) onder druk staat, niet toereikend en niet toekomstbestendig is. Ook is er vanuit het Programma Beter Benutten budget beschikbaar voor de verbetering van fietspaden in deze regio.

Zo’n 10 jaar geleden heeft dit ook gespeeld, en de gemeenteraad van Zeist heeft toen unaniem een nieuw aan te leggen vrijliggend fietspad afgewezen vanwege het negatieve effect op de natuur.

 

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en D66 Zeist wil graag weten hoe de inwoners van Zeist en met name die in Zeist-West over dit onderwerp denken. Als D66 hebben we nog altijd de bescherming van natuur hoog in het vaandel staan, maar we horen ook veel van onze inwoners over de huidige fietsverbinding, de lengte daarvan en de verkeersveiligheid.

 

In het onderzoek is met name gekeken naar drie varianten:

1: Verbreding huidige route Bisschopsweg naar 4,5 meter

2: Nieuw vrijliggend fietspad van circa 900 meter langs de Bisschopswetering

3: Nieuw vrijliggend fietspad van circa 600 meter langs de Biltse Grift

 

D66 gaat daarom de inwoners van Zeist –West om hun mening vragen over deze drie varianten. Op zaterdag 25 november gaat D66 de wijk Zeist-West in en zullen ze te vinden zijn in o.a. het Winkelcentrum De Clomp. Er is een korte enquête opgesteld die ter plekke door inwoners kan worden ingevuld. Invullen van de enquête kan ook via de Facebookpagina van D66Zeist @ZeistD66 en de website van D66Zeist www.d66zeist.nl. Ook zullen de huidige gebruikers van de Bisschopsweg gevraagd worden hun mening te geven.