Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 oktober 2017

Debatbijdrage Begroting 2018 – Josien van Breda

Voorzitter,

Inleiding

De laatste begrotingsbehandeling van deze periode. Mijn eerste als fractievoorzitter. Waar mijn voorganger Hylke Warners het twee jaar geleden nog had over een coalitieakkoord dat in de grondverf stond, kunnen we nu gerust zeggen dat het coalitieakkoord bijna helemaal in de verf staat. Het is een bijzondere begroting, niet alleen omdat vrijwel alle ambities uit het coalitieakkoord gerealiseerd zijn. Maar vooral omdat er dit jaar een flink overschot is. Dat is een prettige constatering en comfortabel begin van dit begrotingsjaar.

Blik op de Toekomst – Democratie

Die financiële armslag geeft de mogelijkheid om bij alles wat in dit huis ter tafel komt rekening te houden met de toekomst. Hoe dragen het beleid en de besluiten nu, bij aan Zeist in 2030? Over 25 jaar zijn er zelfrijdende auto’s, hebben robots en technologie bijna de helft van het werk overgenomen en worden we gemiddeld 15 jaar ouder dan nu. De wereld verandert snel en ingrijpend. Wat kunnen we nu doen om te zorgen dat Zeist over 25 jaren nog steeds een fijne plaats is om te wonen, te werken en te leren? Hoe zorgen we dat iedereen het gevoel heeft dat je nuttig bent, erbij hoort en ertoe doet? Bij voorbereiden van dit debat heb ik dit steeds in mijn achterhoofd gehouden.

Daarnaast vragen wij het college om alle vormen van inspraak zoveel mogelijk te professionaliseren. Veel dingen gaan goed, ik waardeer alle inspanningen, maar te vaak krijg ik signalen dat vooraf niet helemaal duidelijk is wat de waarde van de uitkomst is, dat de verslaglegging beter kan of dat men te lang in kringetjes blijft draaien bij gebrek aan een goede voorzitter en secretariaat. Dit komt overal voor, bij sommige GONS-trajecten, maar ook bij de totstandkoming van belangrijke visies. D66 wil dat inspraak waar mogelijk geprofessionaliseerd wordt. Hoe staat het college daarin? Is het college bereid om daar energie en middelen in te stoppen?

Blik op de toekomst – wijken

Voor een kansrijk en fijn Zeist over 25 jaar is naast de relatie tussen gemeente en inwoners ook de inrichting van de wijken van belang. D66 is blij met de aandacht voor beweegvriendelijke wijken. En niet te vergeten de inspanningen die het college toezegt zodat ook minderdraagkrachtige inwoners hun energie slurpende verouderde huishoudelijke apparatuur kunnen vervangen door meer duurzame apparatuur.

Vorig jaar heeft D66 ook opgeroepen om samen met de inwoners van wijken, een beeld te schetsen van hun wijk in de toekomst en wat nodig is om die vitaal te maken of houden. Wij zien dat dit jaar onvoldoende terug. Helaas. In de begroting lezen we wel iets over de inrichting van wijken, extra investeringen in openbaar groen, maar niet over de meer “zachte” aspecten. Hoe zorg je dat inwoners zich thuis en veilig voelen, maar ook onderdeel van hun wijk? En College, komt er nog een wijkvisie, buurtbegroting of andere manier om inwoners zelf verantwoordelijkheid te maken voor wat er in hun wijken gebeurt? Wat kan het college doen om te zorgen voor een gevarieerde en hechte samenleving die oog heeft voor elkaar? Dat wil ik graag weten.

Austerlitz

Het voorbeeld van een hechte gemeenschap is natuurlijk Austerlitz. In het Project Hart van Austerlitz komt alles samen: van peuters tot bejaarden, van het eigen huis tot het dorpshuis. Prachtig! Het project laat aan de andere kant ook zien hoe lang het kan duren om als gemeenschap tot iets te komen. Hoe langer het duurt, hoe meer er verandert. Een voorbeeld. Bij de start was er geen commerciële horeca in Austerlitz. Nu wel. Ligt het niet voor de hand dat de commerciële horeca een deel van de horeca, (maaltijden, feesten, condoleances) in het dorpshuis gaat verzorgen? Kan de wethouder deze mogelijkheid onderzoeken?

Begroting zelf

D66 is in haar nopjes met de extra middelen voor duurzaamheid en brede milieuvisie. Voor een gezond en duurzaam Zeist is dit cruciaal en moeten we onze doelen t.a.v. het klimaat halen. Liefst nog meer dan dat, al realiseer ik mij dat de huidige doelen al behoorlijk ambitieus zijn.

Ik heb een aantal debatbijdrages teruggelezen. Er bestaat niet één zonder kritiek op de wollige zinnen uit de begroting. Ook uit deze begroting zou ik een aantal zinnen kunnen citeren die je op drie manieren kunt lezen. Dat doe ik niet, want ik zie dat er veel wordt gedaan om het te verbeteren. Wij zijn blij met hoofdstuk 1 in Duisenberg-methode en kijken uit naar het positief effect hiervan volgend jaar.

Bij de Ronde Tafel hebben wij gevraagd naar de onderbouwing voor het extra bedrag van 300.000,- voor het gemeentelijk theater. Het rapport van BMC bevat een zeer grondige onderbouwing inclusief een aantal verbeterpunten voor de relatie tussen Figi en gemeente. We zijn blij met de onderbouwing en hopen dat het college alle aanbevelingen opvolgt.

 

Josien van Breda, 24 oktober 2017