Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 oktober 2017

D66 wil veilige fietsverbinding naar De Uithof

Dagelijks fietsen er veel mensen vanuit Zeist via de Bisschopsweg en de Schorteldoekse Steeg richting de Uithof. De route kan veiliger. Daarom heeft de provincie Utrecht een onderzoek gedaan om erachter te komen hoe de route veiliger kan worden én hoe de capaciteit van de route kan worden vergroot. Dat is hard nodig. Steeds meer mensen gaan op de fiets naar hun werk. De opkomst van e-bikes, bakfietsen en racefietsen stelt ook andere eisen aan de fietsroutes.

 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 27 september heeft de provincie de Raad van Zeist bijgepraat over het onderzoek. De provincie heeft wel zeven varianten onderzocht. Een aantal van die varianten loopt door de Ecologische Hoofdstructuur, dat zijn de ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden in Nederland.

 

D66 Zeist wil dat zoveel mensen hun auto laten staan en bijvoorbeeld op de fiets naar het werk gaan. D66 vindt ook dat de huidige weg beter kan. De bermen zijn onveilig, net als de combinatie van het gemotoriseerd bestemmingsverkeer en fietsers. Vooral in de spits. D66 staat echter ook voor duurzaamheid. Daarom staan we bepaald niet te juichen als er een nieuw fietspad wordt aangelegd door de natuur heen. Wij zouden het liefste zien dat de bestaande route wordt verbeterd.

 

Nu is er nog één lastig punt: het fietspad ligt bijna volledig op het grondgebied van onze buren, de gemeente De Bilt. Daarom heeft Freerk André de la Porte namens D66 Zeist tijdens de Raad van 3 oktober een motie ingediend. In deze motie wordt het college onder meer gevraagd om de noodzaak van een goede fietsverbinding te onderschrijven en dit bij de Gemeente De Bilt onder de aandacht te brengen. Daarnaast wil de Gemeenteraad van Zeist betrokken zijn bij de verdere besluitvorming, zie https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5739674/3/Motie_vreemd_aan_de_orde_van_de_dag_Zeist_-_USP .De motie is met grote meerderheid aangenomen door de Raad.

 

Josien van Breda-Hoekstra

Fractievoorzitter D66 Zeist