Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 mei 2015

D66 Zeist wil direct meer handhaving op het juist scheiden van afval

In het debat op 21 mei 2015 over het nieuw in te voeren afvalbeleidsplan voor de gemeente Zeist 2015 – 2018, heeft D66 gepleit voor het direct invoeren van strengere controle op het juist gescheiden aanleveren van afval.

Met de invoering van dit nieuwe plan zal er meer focus komen op het gescheiden inzamelen van afval. Het juist scheiden van afval moet gaan leiden tot de mogelijkheid om 75% van ons afval te hergebruiken. Dit is het landelijk doel voor 2020. Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de Zeister bevolking zeer positief staat ten opzichte van het gescheiden inzamelen van afval. Meer handhaving op het correct scheiden van ons afval zal leiden tot een hoger percentage herbruikbare grondstoffen. Zoal het er nu voor staat zal Zeist in 2020 een hergebruikpercentage halen van 69% en dat is te weinig. Bijkomend voordeel is dat als het handhaven op correct scheidingsgedrag wordt ingezet, de Zeister huishoudens kunnen rekenen op een verlaging van de afvalstoffenbijdrage van € 1,90. D66 zegt: Direct invoeren!

Voor meer informatie over het ‘afvalbeleidsplan voor de gemeente Zeist 2015 – 2018´ kunt u terecht op de website van de gemeente Zeist (www.zeist.nl).