Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 april 2015

Terugblik door de fractie: Maart 2015

Maart stond in de gemeenteraad vooral in het teken van Het Slot, de aanloop naar een volgende stap in het project Hart van de Heuvelrug, en de binnenkort te verwachten wisselingen in het College.

In de gemeenteraad is breed ingestemd met de kaders voor de toekomstige ontwikkeling van Het Slot. Naast enkele inhoudelijk kaders heeft de Raad ingestemd met een maximale financiële bijdrage die op termijn voor rekening van de gemeente kan zijn. De komende weken volgt een interactief proces (“SlotLab”) waarin verschillend groepen van belangstellenden en betrokkenen uitgedaagd worden mee te denken over de invulling. Op voorstel van D66 en is raad breed een motie aangenomen om na de afsluiting van het “SlotLab” na te denken over toekomstige beheer constructie rond Het Slot.

Als tweede de aanloop naar een herziening van de samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg. Die herziening is nodig omdat qua financiële uitgangspunten er in de laatste jaren veel is veranderd en de overeenkomst tussen gemeenten en de provincie afloopt. Hierover is een breed bezochte Ronde Tafel Bijeenkomst geweest met diverse insprekers. Een van de kernvragen daarbij is de hoe omgegaan wordt met de plannen voor beperkte woningbouw op een deel van de vliegbasis tegen de achtergrond van de zich ontwikkelende natuurwaarde op de vliegbasis. In april zal hierover het debat in de raad worden gevoerd (16 april 2015).

En als derde is het inmiddels een bekend gerucht dat de kans groot is dat de huidige wethouder Jacqueline Verbeek deel gaat uitmaken van het provinciebestuur Utrecht. We zijn erg benieuwd wat dit gaat betekenen voor de collegesamenstelling. Wie zal worden voorgedragen als nieuwe wethouder? Hoe gaat er gekeken worden naar de portefeuilleverdeling? Nog even geduld, en als er witte rook is zal die snel genoeg in Zeist zichtbaar zijn.

 

D66 Fractie Zeist