Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 november 2010

Begroting gemeente Zeist – goed maar kan nog beter

Het debat over de begroting 2011 is door de gemeenteraad gevoerd, de eerste begroting sinds de gemeenteraadsverkiezingen. D66 vindt het jammer dat een aantal onderwerpen uit het coalitieakkoord nog niet terug te vinden is in het begrotingsboek. We zijn wel tevreden over de uitwerking door het College van het coalitieakkoord,  zoals dat apart is aangeboden. 

Het debat zelf stond vooral in het teken van de dreigende bezuinigingen die het Rijk de gemeenten gaat opleggen. D66 houdt er aan vast, dat bij het invullen van bezuinigingen de burgers en instellingen in Zeist betrokken worden. We willen dat zorgvuldig doen en het college heeft toegezegd dat in januari de Raad de opdracht en de aanpak behandelt.

Verkiezingsbeloften

De D66-fractie heeft sinds de verkiezingen een andere positie: we zijn nu onderdeel van de coalitie en geen oppositie meer. Dat betekent niet dat onze standpunten veranderd zijn, zoals het CDA Zeist suggereert, maar wel dat we ons houden aan de afspraken die we met de coalitiepartners hebben gesloten. En dat zelfde geldt ook voor de coalitiepartners VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks. 

Het betrekken van en het luisteren naar de burger bij bouwprojecten en in het kader van de ruimtelijke ordening en anderszins  is voor D66 de belangrijkste opdracht voor de komende jaren. Van deze nieuwe, verfrissende bestuursstijl zijn al mooie voorbeelden te zien. Zo zijn de plannen van de Krakelingweg in samenspraak met de betrokkenen zodanig aangepast dat er een veel breder gedragen plan ligt.

Ruimtelijke ordening

Een aantal ruimtelijk ordeningsprojecten, waar D66 sterk tegen was, gaat wel door. De besluiten waren al genomen en kunnen niet  zo maar worden teruggedraaid. Voor de bouwprojecten Kerckebosch en Sanatoriumbos hebben we kunnen bedingen dat bij een interne of externe aanleiding het project ter discussie wordt gesteld. Voor het spoorwegdrieluik Den Dolder is afgesproken, dat we gaan heroverwegen wanneer onderdelen niet passen binnen de mogelijkheden van de fysieke omgeving of als bedrijven aantonen substantiële schade van de uitwerking te ondervinden.

De officiële besluitvorming over de begroting door de Raad is op 9 november.
Wilt u weten wat D66 van specifieke punten vindt, neem dan gerust contact op met de fractie.
De tekst van de onze Algemene Beschouwingen kunt u hier downloaden.