Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 september 2010

Lyceumkwartier Duurzaam veilig. D66 fractie kijkt mee.

Door de gemeente worden diverse initiatieven genomen om de inwoners mee te laten praten over projecten in de eigen woonomgeving. De fractie van D66 vindt dit belangrijk en bezoekt dan ook dit soort bijeenkomsten. Zo vormen we ons een oordeel over de plannen en kijken we hoe het proces verloopt om tot de plannen te komen.

Op donderdag 16 september bezochten raadslid Hylke Warners en fractieassistent Robin Rijntalder de bijeenkomst Lyceumkwartier Duurzaam veilig. Deze bijeenkomst organiseerde de gemeente om de bewoners inspraak te kunnen geven op de plannen om het verkeer in de wijk veilig te maken. Maatregelen die passen in het landelijke beleid om woongebieden als 30km-zones in te richten.

Een aantal bewoners heeft in een klankbordgroep samen met medewerkers van de gemeente al veel voorbereidend werk gedaan. Dit heeft op diverse punten geleid tot aanpassing van de plannen. Tijdens de bijeenkomst van 16 september konden alle bewoners hier hun reactie op geven. De gemeente gaat op basis van de inbreng van zowel voor- als tegenstanders verder met de inrichting van het Lyceumkwartier.

Naar aanleiding van de inspraakavond Lyceumkwartier Duurzaam veilig heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan het college gesteld:

Naar aanleiding van het inspraakproces

1.    Is het college op de hoogte van de toezegging aan de klankbordgroep dat de realisatie van de verkeersmaatregelen in het Lyceumkwartier los zou staan van de aanleg van de Krakelingenweg?
2.    Indien volledige realisatie niet mogelijk of onwenselijk is, kan dan een deel van de maatregelen vooruitlopende op de realisatie van de Krakelingenweg al wel gerealiseerd worden?

Naar aanleiding van de veiligheid

Door de bewoners wordt met name de situatie op de Lindenlaan als onveilig ervaren. Uit de toelichting blijkt dat tijdens de werkzaamheden aan de Krakelingenweg de Lindenlaan als omleidingsroute wordt gebruikt, waardoor de druk verder toeneemt en (het gevoel van) onveiligheid ook.
3.    Is de toename van de drukte op de Lindenlaan niet juist een reden om de maatregelen daar versneld uit te voeren?
4.    Als deze maatregelen niet worden uitgevoerd, welke maatregelen worden dan getroffen om de veiligheid op de Lindenlaan te garanderen tijdens de werkzaamheden aan de Krakelingenweg.