Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 september 2010

Krakelingweg: het gaat mooi worden!

Op dinsdag 7 september stemde D66 hartgrondig vóór het nieuwe bestemmingsplan Krakelingweg. Al meer dan veertien jaar is er gesproken over een herinrichting die beter past bij de eisen van deze tijd. Veertien jaar van plannen, tegenstand, rechtszaken en nieuwe plannen. De laatste maanden is door het nieuwe college, geheel volgens het coalitieakkoord 'Dichterbij', een duidelijke ommezwaai gemaakt van vechtdossier naar constructief overleg.Burgerparticipatie


Het nu goedgekeurde plan is de laatste weken nog flink aangepast. Na de inspraakronde tijdens de Ronde Tafel eind juni hebben de verschillende belangengroepen nog intensief overleg gehad met de gemeente en is er waar mogelijk nog aan hun wensen tegemoet gekomen. 
Bij dit soort grootschalige plannen kun je het helaas nooit iedereen naar de zin maken, er is gewoon sprake van veel verschillende belangen. Maar dankzij de inzet van alle partijen is het nu aangenomen plan een resultaat om trots op te zijn.

Aandachtspunten


Op een aantal punten gaan we als D66 nog wel de vinger aan de pols houden. De nieuwe toegangsweg naar de velden van Schaerweijde loopt straks voor een belangrijk deel door een stuk bos waardoor de sociale veiligheid  niet optimaal is. Er is afgesproken om met verlichting en beplanting het zo veilig mogelijk te maken. In ieder geval zal ongeveer een jaar na ingebruikname dit aspect geëvalueerd worden. Een motie van die orde is unaniem aangenomen door de Raad.
Vanzelfsprekend zijn aanwonenden van de Krakelingweg en omgeving bezorgd over de mogelijke toename van geluids- en fijnstofoverlast. Voor zover we dit nu kunnen onderzoeken en voorspellen blijft dit binnen de wettelijke normen. Ook dit is iets wat we straks in de praktijk goed in de gaten gehouden moeten blijven houden.

Groen


De Krakelingweg krijgt straks een groene uitstraling: laanbomen in de middenberm en zijkanten, zo geplaatst dat de kruinen een tunnel gaan vormen. Desondanks verdwijnen er meer bomen dan er terugkomen. Dat kan niet anders omdat het traject in zijn totaal een stuk breder wordt vanwege de gescheiden rijbanen en fietspaden.
D66 maakt zich sterk voor herplanten van iedere te kappen boom binnen de gemeentegrenzen. In dit geval gaat het echter niet alleen om herplanten van individuele bomen maar van aaneengesloten bosperceel en daar zijn strikte regels voor. Binnen de gemeentegrenzen kon deze boscompensatie niet plaats vinden maar er is een mooie plek gevonden op het landgoed Klein Stoutenburg bij Leusden.
We hebben de groencompensatie van dit project zeer kritisch gevolgd, zoals we dat bij alle projecten doen en in de toekomst ook zullen blijven doen.