Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 juni 2010

Wat vindt D66 van Bestemmingsplan De Clomp?

In de gemeenteraad  is uitgebreid gesproken over het bestemmingsplan  De Clomp in Zeist West en op 29 juni is het plan door de Raad goedgekeurd.  Namens D66 heeft Marion Huisman waardering uitgesproken over  het feit dat er na zoveel jaren nu een  plan ligt dat een verrijking zal kunnen zijn voor de wijk.  Dank ook voor de enthousiaste inzet van vele betrokkenen,  met name  de planbegeleidingsgroep. Wij hopen  dat dit ook in de toekomst zal worden voortgezet.

Aantal  kanttekeningen

Allereerst hebben we  amendementen en  moties ingediend in de raadsvergadering van 29 juni,  samen met VVD,  P.v.d.A. en GroenLinks.  Deze zijn aangenomen.  Met de amendementen worden het in totaal  te bouwen woningen van 171,  alsmede het open en speelse karakter van bebouwing langs de Grift, in het bestemmingsplan  vastgelegd.  De  moties hebben tot doel  de uitvoering van het Groenwaarderingsplan, en een groenbeheer dat daarmee in overeenstemming is, te garanderen. Ook delen we de zorgen van groene groepen over de bescherming van de monumentale oude eiken aan de Kouwenhovense laan. We roepen het college op om  hier veel zorg  aan te besteden.Verder vragen we terughoudendheid wat de uiteindelijke  invulling van het toegestane winkeloppervlak  (9100m2) aangaat.
In ieder geval moeten we ervoor waken dat de Clomp een wijkcentum wordt en blijft: een plek die oud kan worden, waardering krijgt en zorg oproept van de gebruikers.

De volledige bijdrage kunt u hier lezen.