Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 juni 2010

Beschouwing bij de Voorjaarsnota

Traditioneel verschijnt in het late voorjaar de Voorjaarsnota. Naar aanleiding daarvan discussieert de gemeenteraad over de concrete financiële cijfers maar ook over de richting en plannen voor de rest van het jaar en verder.
In dit verkiezingsjaar is dat wat lastig: de financiën zijn nog van de vorige 'regering' en de plannen zijn bij het schrijven van de nota nog niet gemaakt. Sterker nog: de wethouders waren nog maar vers benoemd.

Accenten

Toch is het traditioneel een moment waarin partijen aangeven wat zij belangrijk vinden voor de komende tijd.
Voor D66 een goede gelegenheid om een aantal accenten aan te geven. Fractievoorzitter Marijke de Bruijn stelde in haar bijdrage dat wij ons zorgen maken om de uitvoering van de WMO, met name het veilingsysteem waarin zorgverleners ieder jaar moeten bieden op cliënten. Wij merken uit de praktijk dat dit veel onrust en onzekerheid oplevert voor alle betrokken partijen. D66 stelt dan ook voor dat het college op korte termijn met de raad overlegt over hoe we met de WMO om moeten gaan.
Daarnaast stellen we voor om de financiering van een aantal projecten minimaal met een jaar te verlengen. Daar gaat het bijvoorbeeld over buurtbemiddeling, preventie van spijbelen en het ondersteunen van het jongerencentrum in Den Dolder. Drie mooie voorbeelden van speerpunten in ons beleid – zelfredzaamheid van burgers, onderwijs en lokaal initiatief.
Tot slot werd het college opgeroepen om de discussie over bestuurlijke hervorming in gang te zetten.

De volledige bijdrage vindt u hier in de bijlage.